Kompleksowa dokumentacja projektowa

PROJEKTOWANIE

 
 
 

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem technologii gastronomii oraz wentylacjiProjekty uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zajmujemy się przygotowaniem opini w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

 
 
Doradztwo w wyborze rodzaju i formy lokalu gastronomicznego
Doradztwo techniczne w doborze układu wentylacji oraz klimatyzacji
Inwentaryzację pomieszczeń w przypadku obiektów już istniejących
Wykonanie technicznego projektu technologii gastronomii,  uzgodnionego z Sanepidem oraz BHP
Opis technologii projektowania lokalu.
Wykonanie projektu oraz dokumentacji powykonawczej w branży klimatyzacji i wenytylacji.
Specyfikacja urządzeń i wyposażenia gastronomicznego  wraz z podaniem ich parametrów technicznych
Projekty techniczne z wytycznymi dla poszczególnych branż(wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych)
Nadzór autorski nad poprawnością wykonania poszczególnych prac na budowie
Dostawę maszyn i wyposażenia gastronomicznego zgodnie ze specyfikacją zaakceptowaną przez Inwestora
Rozruch maszyn i urządzeń gastronomicznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z przeszkoleniem załogi w zakresie ich obsługi
 
 
Nasze marki

Produkty tylko najwyższej jakości! Wyselekcjonowane marki i producenci.